01

6.26.21 

Vinay Khand Volume 5-Part 1 Apna Chakar Rakhye

03

07.11.21

Vinay Khand Volume 5-Part 3

 Murakh Kartaa Paap

05

07.30.21

Vinay Khand Volume 5-Part 5

Raam Yogeshwar Hai Avtaar

07

08.04.21

Vinay Khand Volume 5 Part 7

Muje Bachaao Hey Mamm Naath

09

08.11.21

Vinay Khand Volume 5-Part 9

Me Janu Nij Maan Kaa Haal

11

08.18.21

Vinay Khand Volume 5-Part 11

Dridh Ho Mam Visvas

13

09.05.21

Vinay Khand Volume 5-Part 13. Kareya Dhur Kalesh mam

15

09.19.21

Vinay Khand Volume 5-Part 15

Yog Marg Ke Vighna Nivaro

17

09.28.21

Vinay Khand Volume 5-Part 17 Ankhon me tav roop samayae

19

10.05.21

Vinay Khand Volume 5-Part 19

Shiv sankalp ho mera chitt

21

10.17.21

Vinay Khand Part 21-

Doosar roop na sanmukh aaey

02

07.03.21

Vinay Khand Volume 5-Part 2

Mujhe Bhi Kar Swiikaar

04

07.18.21

Vinay Khand Volume 5-Part 4

 Prabhu Ke Naam Bina Sukh Nahi

06

08.01.21

Vinay Khand Volume 5-Part 6

Par Dhaan Dekhu Dhuul Samaan

08

08.08.21

Vinay Khand Volume 5-Part 8

Dridh Karo Prabhu Dhyan Mam

10

08.15.21

Vinay Khand Volume 5-Part 10

Daan Moksha Kaa Dijiye

12

08.22.21

Vinay Khand Volume 5-Part 12

Tiin Rino Se Mujhe Chudwaya

14

09.12.21

Vinay Khand Volume 5-Part 14

Bhaai Lage Nahi Maut Se

16

09.21.21

Vinay Khand Volume 5-Part 16 Darshan Bin Jan Chain Na Pave

18

09.28.21

Vinay Khand Volume 5 Part 17 Ankhon me tav roop samayae

20

10.12.21

Vinay Khand Vol 5 Part 20-

Maya Prabhu na mujhe lubhaaya